MEDYA OSGB

Mesleki Eğitim Sertifikası

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik: meslek standartlarını temel alarak teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyen kriterlerdendir.Mesleki Yeterlilik Kurumu; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Mesleki standartların oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim/öğretim programlamaların bu standartlara göre hazırlandığı ve işgücünün eğitim sonrasında da belgelendirdiği bir eğitim sistemidir.Mesleki Yeterlilik belgesi aşağıda belirtilen mesleklerde zorunlu hale getirilmiş olup, Mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlar zorunluluk getirilen işlerde çalıştırılması yasaktır.

Hangi Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Aranacak?

Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin Mesleki Yeterlilik Belgesini MYK almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde resmi gazetede Bakanlıkça yayımlanan ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de uzunca bir zaman devam etmesi beklenmektedir.

 

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir.

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenir.

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

 


Son Yazılar

 

 

Referanslarımız