MEDYA OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Çalışan Açısından Önemi Nedir?

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Çalışan Açısından Önemi Nedir?

Ülkemiz ne yazık ki iş kazalarından dünyada 3. Sırada Avrupa’da ise 1 sırada yer almaktadır. Ülkemizde son dönemde günde ortalama 5 kişi iş kazaları sebebi ile hayatını kaybetmektedir. Ölümlü iş kazalarında olayın çalışan açısından irdelenerek önemini anlatmak ve çalışanda İSG kültürünün oluşmasını sağlamak BİZİM ve İSG sorumlularının en önemli görevleri arasında yer almalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Çalışan Açısından Önemi Nedir ? Yaşanan bu iş kazaları sonucu görünen ve görünmeyen kayıpların olduğu artık herkes tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir.

Yaşanan; yaralanma, ölüm, işgücü kaybı, ekonomik kayıplar ve manevi zararlar doğuran iş kazaları iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemini ortaya koymaktadır.

Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde çıkarılmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu konularda kimlerin görevli ve sorumlu olduğunu düzenlemiştir. Ancak kanunun bir çok ertelenmesi tarafların konuya olan inancının kaybolmasına yol açmıştır.

Kanunla; işveren, çalışan ve Devlete belli roller verilerek bu sorunun çözülmesi amaçlanmış olmakla birlikte toplumu genel olarak etkileyen yeni iş kazalarının yaşanması iş sağlığı ve güvenliği konusunda tarafların sorumluluklarını ve görevlerinin hatırlatılması gerektiğini ortaya koymuştur.

Her firma, çalışanlarını korumak ve iş sağlığı ve güvenliği açısından korumak, kollamak zorundadır. Bu süreç için ilk olarak çalışma ortamında yer alan riskler kaldırılmalıdır. Çalışma ortamında risk unsuru içeren durumların olması tamamen işletme ya da fabrika sahibinin sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak isterim. Bu sebeplerden ötürü çıkabilecek sorunlarda muhatap alınacak kişiler yine bu kişiler olacaktır.

Bizim OSGB olarak çalışanın sağlığını önemsiyor ve bu konuda tüm taraflara profesyonel bir destek ve danışmanlık hizmetini severek sağlıyoruz.Çünkü çalışan sağlığı, bireylerin hem kendi sağlığı açısından ve çalıştıkları firmanın faaliyeti açısından son derece önemli bir durum olduğunu biliyor ve önemsiyoruz.

Çalışanların Görev, Yetki Ve Yükümlükleri Nelerdir ? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 6331 sayılı Kanun ile çalışanlarında sorumluluk, görev ve bazı yükümlülükleri belirlenmiştir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması çalışanın iş kazasına maruz kalması konusunda kendisini koruyacak önlem ve tedbirleri belirlemektedir. Öncelikle, Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdürler (m. 19/1).

Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda genel yükümlülükleri şunlardır (m. 19/1): Çalışanlar, İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle yükümlüdür.

Çalışanlar, kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumakla yükümlüdür.

Çalışanlar, İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermekle yükümlüdür.

Çalışan sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamı ile uygulanmasında çok önemlidir. Güvende olduğunu hisseden çalışan hangi işte çalışırsa çalışsın daha etkin ve aktif bir rol oynamaya çalışır ,bu da çalışanın performansını arttırmak için çaba sarf eder.

Bizim OSGB olarak, ilgili gerekli raporların hazırlanmasından ve analizine kadar bu süreçlerde hem çalışana hem de işverene danışmanlık yaparak süreci daha proaktif ve etkin kılmayı hedeflemekteyiz.

Bizler birer aileyiz ve ailemizin başına kötü bir şey gelmesini istemeyiz. Hizmet verdiğimiz tüm kurumlarda Bizim OSGB olarak ailenin bir parçası olmak hep gurur duyduk. Bize bu gururu yaşatan herkese Teşekkürleri bir borç biliriz ve KAZASIZ , SAĞLIKLI GÜNLER GEÇİRMENİZİ TEMENNİ EDERİZ.

 


Son Yazılar

 

 

Referanslarımız